Energietransitie, Klimaatakkoord, klimaatadaptatie, verduurzaming van de woonomgeving, stimulering van duurzame natuur- en gebiedsontwikkeling, Regionale Energie Strategie.

Complexe maatschappelijke vraagstukken waarbij het draait om een nieuwe manier van samenwerken tussen overheid, ondernemers, maatschappelijke organisatie en burgers. Een dynamisch proces waarbij meerdere belangen –intern en extern- een rol spelen. De Omgevingswet gaat de basis vormen voor een integrale en samenhangende aanpak van deze vraagstukken in de leefomgeving. 

Wilt u de Omgevingswet benutten om daadwerkelijk waarden toe te voegen aan uw leefomgeving?

Gezamenlijk werken aan plannen en activiteiten waarbij de transitie naar een duurzame samenleving centraal staat?

PIT kan u helpen bij deze nieuwe manier van (samen)werken.
Bij knelpunten of juist ter voorkoming daarvan.

Wij bieden zowel ruimtelijk en juridisch advies als ontwerp en organisatie van participatieprocessen op het gebied van de leefomgeving. Met als doel de samenwerking te optimaliseren en de besluitvorming zo soepel mogelijk te laten verlopen. Samen met u gaan wij op zoek naar een passende aanpak, in de vorm van een strategie, een proces of een product.

Wij bieden

Participatie

De opgaven op het gebied van de energietransitie en verduurzaming van de leefomgeving vragen een andere manier van werken waarbij betrokken partijen aan de voorkant van het proces worden meegenomen in het meedenken en participeren op zoek naar oplossingen.

Lees meer

Omgevingsmanagement

Op het gebied van de leefomgeving gaat er de komende jaren veel veranderen. De nieuwe Omgevingswet bundelt in 2021 alle bestaande wetten voor de leefomgeving. Wilt u weten wat er voor u gaat veranderen en goed voorbereid zijn op deze nieuwe manier van samenwerken?

Lees meer

Conflictbemiddeling

De samenwerking tussen diverse partijen met uiteenlopende belangen is een dynamisch proces. Onduidelijkheden of tegenstrijdigheden in de verschillende standpunten, belangen, doelen of taken kunnen de samenwerking immers vertragen of onder druk zetten. Dit kan uiteindelijk leiden tot impasses of conflicten.

Lees meer

Voor wie

Ik heb een plan. Hoe zorg ik dat ik mijn initiatief voet aan de grond krijgt bij de gemeente?

Hoe zorg ik er voor dat maatschappelijke belangen als gezondheid en milieu in een vroegtijdig stadium worden meegenomen in de besluitvorming? Met welke partijen moet ik wanneer aan tafel gaan zitten?

Hoe ga ik om met verschillende
stakeholders binnen mijn project?
En met de uiteenlopende belangen?

Wat is behoorlijke participatie? Hoe ga ik om met de inbreng van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties?