Energietransitie, uitvoering geven aan het klimaatakkoord, klimaatadaptatie, verduurzaming van de woonomgeving, stimulering van duurzame natuur- en gebiedsontwikkeling. 

Complexe maatschappelijke vraagstukken waarbij het draait om een nieuwe manier van samenwerken tussen overheid, ondernemers, maatschappelijke organisatie en burgers. Een dynamisch proces waarbij meerdere belangen –intern en extern- een rol spelen. 

PIT kan u helpen bij deze nieuwe manier van samenwerken.
Bij knelpunten of juist ter voorkoming daarvan.

PIT biedt onafhankelijk procesontwerp en -begeleiding bij deze samenwerking met diverse partijen met uiteenlopende belangen. Wij zetten een helder en transparant traject uit met als doel de samenwerking te optimaliseren en de besluitvorming zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wij bieden

Participatie

De opgaven op het gebied van de energietransitie en verduurzaming van de leefomgeving vragen een andere manier van werken waarbij betrokken partijen aan de voorkant van het proces worden meegenomen in het meedenken en participeren op zoek naar oplossingen.

Lees meer

Inspraak

Ruimtelijke plannen kunnen grote gevolgen hebben voor onze woon, werk en leefomgeving. Tijdens de ontwikkeling van plannen en projecten door de overheid zijn er meerdere momenten dat men zijn zorgen en suggesties kan inbrengen op het voorgenomen besluit. Via inspraak bij overheid en politiek.

Lees meer

Conflictbemiddeling

De samenwerking tussen diverse partijen met uiteenlopende belangen is een dynamisch proces. Onduidelijkheden of tegenstrijdigheden in de verschillende standpunten, belangen, doelen of taken kunnen de samenwerking immers vertragen of onder druk zetten. Dit kan uiteindelijk leiden tot impasses of conflicten.

Lees meer

Voor wie

Wat is behoorlijke participatie? Hoe ga ik om met de inbreng van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties?

Hoe ga ik om met verschillende stakeholders binnen mijn project? En met de uiteenlopende belangen?

Ik heb een plan. Hoe zorg ik dat ik mijn initiatief voet aan de grond krijgt bij de gemeente?

Hoe zorg ik er voor dat maatschappelijke belangen in een vroegtijdig stadium worden meegenomen in de besluitvorming? Met welke partijen moet ik wanneer aan tafel gaan zitten?