Participatie bij windmolenprojecten

gepubliceerd op 20 maart 2020 door PIT

Energietransitie

In het kader van het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan is in dit kader vastgelegd dat 70% van alle elektriciteit in 2030 moet worden opgewekt door duurzame energiebronnen als wind en zon. 

Lees verder…

Verruiming tijdschema RES: ruimte voor participatie

gepubliceerd op 11 mei 2020 door PIT

De planning van de Regionale Energiestrategie (RES) is aangepast als gevolg van de coronacrisis. In een brief aan de Tweede Kamer begin april laat minister Wiebes weten dat de bestuurlijk vastgestelde concept RES uiterlijk 1 oktober klaar moet zijn. De datum voor de oplevering van de RES 1.0 is verschoven naar uiterlijk 1 juli 2021.

Lees verder…