Ondernemers

Hoe ga ik om met verschillende stakeholders binnen mijn project? En met de uiteenlopende belangen?

Als ondernemer of initiatiefnemer van projecten op het het gebied van de leefomgeving komen er veel veranderingen op u af. Zowel de klimaat- en energietransitie als de nieuwe Omgevingswet vragen om een nieuwe manier van samenwerken. Met overheden maar ook met burgers (bewoners, omwonenden, belanghebbenden) en maatschappelijke organisaties.

Vaak is maatwerk geboden, afhankelijk van locatie, soort besluit of initiatief, de kenmerken van de omgeving en aard en aantal betrokkenen. Vooral bij een grote diversiteit aan belangen en een ingewikkeld multidisciplinair vraagstuk, waarbij meerdere beleidsterreinen of bestuurslagen betrokken zijn, kan professionele begeleiding een oplossing bieden.

PIT biedt onafhankelijk procesontwerp en -begeleiding bij deze samenwerking met diverse partijen met uiteenlopende belangen. Wij zetten een helder en transparant traject uit met als doel de samenwerking te optimaliseren en de besluitvorming zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Corporaties

Hoe organiseer ik de participatie bij het verduurzamen van mijn corporatiebezit zo dat de bewoners ook echt met een goed gevoel terugkijken op het proces en de keuzes die zijn gemaakt?

Corporaties hebben een koploperspositie in de energietransitie. Zij moeten aan de slag met het verduurzamen van hun woningen. Uiterlijk in 2050 moeten alle woningen overgaan op een nieuwe warmtebron. Er zijn veel partijen betrokken bij deze grootschalige energietransitie; gemeente, energieleveranciers maar vooral bewoners gaan de warmtetransitie van dichtbij meemaken. Het overstappen op een alternatief en het isoleren van woningen vragen om aanpassen en gedragsverandering. 

Het is belangrijk dat er draagvlak is voor de transitie en de gevolgen daarvan. Om draagvlak te behouden of te creëren moeten bewoners meegenomen worden gedurende het hele proces en zij zijn dus een cruciale factor in het komen tot aardgasvrije wijken. Er moet oog zijn voor de verschillen tussen bewoners en hun achtergronden en het communiceren over te nemen stappen en keuzes zal systematisch en consequent moeten gebeuren.

PIT biedt onafhankelijk procesontwerp en -begeleiding bij deze samenwerking met diverse partijen met uiteenlopende belangen.

Wij zetten een helder en transparant traject uit met als doel de samenwerking te optimaliseren en de besluitvorming zo soepel mogelijk te laten verlopen.