Overheden

Wat is behoorlijke participatie? Hoe ga ik om met de inbreng van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties?

Als gemeente, provincie of waterschap staat u voor grote uitdagingen om de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd op te pakken. Nieuwe vormen van samenwerking ontstaan waarbij gezamenlijk met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt gewerkt aan oplossingen voor de klimaat- en energietransitie.

Rollen tussen partijen veranderen en dit heeft gevolgen voor de werkwijze en organisatie van activiteiten. Een ingewikkeld multidisciplinair vraagstuk waarbij meerdere beleidsterreinen of bestuurslagen betrokken zijn en een grote diversiteit aan betrokkenen kan professionele begeleiding een oplossing bieden.

Vaak is maatwerk is geboden, afhankelijk van locatie, soort besluit of initiatief, de kenmerken van de omgeving en aard en aantal betrokkenen. Vooral bij een grote diversiteit aan belangen en een ingewikkeld multidisciplinair vraagstuk, waarbij meerdere beleidsterreinen of bestuurslagen betrokken zijn, kan professionele begeleiding een oplossing bieden.

PIT biedt onafhankelijk procesontwerp en -begeleiding bij deze samenwerking met diverse partijen met uiteenlopende belangen. Wij zetten een helder en transparant traject uit met als doel de samenwerking te optimaliseren en de besluitvorming zo soepel mogelijk te laten verlopen.