Conflictbemiddeling 

De samenwerking tussen diverse partijen met uiteenlopende belangen is een dynamisch proces. Onduidelijkheden of tegenstrijdigheden in de verschillende standpunten, belangen, doelen of taken kunnen de samenwerking immers vertragen of onder druk zetten. Dit kan uiteindelijk leiden tot impasses of conflicten.

Het inschakelen van een conflictbemiddelaar kan bijdragen aan het optimaliseren, verbeteren of herstellen van de samenwerking. Vooral bij een grote diversiteit aan belangen en een ingewikkeld multidisciplinair vraagstuk, waarbij meerdere beleidsterreinen of bestuurslagen betrokken zijn.

Een conflictbemiddelaar is, net als een mediator, een onafhankelijke en neutrale gespreksbegeleider. Door de onderhandelingen te faciliteren en structureren ontstaat er voor betrokkenen ruimte om op zoek te gaan naar de achterliggende belangen en een oplossing waar iedereen zich in kan vinden.

Essentieel bij het oplossen van dergelijke complexe publieke kwesties is dat de uitkomst het resultaat is van een zorgvuldige belangenafweging tussen de diverse belangen van alle deelnemers. Deze uitkomst bepaalt namelijk in grote mate de houdbaarheid en draagvlak van de oplossing in de samenleving.

De rol van de conflictbemiddelaar is het begeleiden van het (besluitvormings)proces waarbij 

 • we op een overzichtelijke en
  effectieve manier stappen
  nemen richting een oplossing
 • partijen als gelijkwaardige
  gesprekspartners aan tafel
  zitten
 • alle partijen het proces als
  transparant beschouwen
 • (hersteld) wederzijds
  vertrouwen de basis vormt
  voor een open onderhandelingsklimaat
 • we onderwerpen, perspectieven en belangen van alle betrokkenen op een zorgvuldige en samenhangende
  wijze meenemen in de
  gesprekken
 • de oplossing past binnen de relevante bestuurlijke, wettelijke en politieke kaders