Maatschappelijke organisaties

Hoe zorg ik er voor dat maatschappelijke belangen in een vroegtijdig stadium worden meegenomen in de besluitvorming? Met welke partijen moet ik wanneer aan tafel gaan zitten?

De complexiteit en urgentie van vraagstukken als klimaatbeheersing, verduurzaming woonomgeving, duurzame landbouw en natuur, milieu – en landschapsbescherming vragen om een nieuwe manier van samenwerken tussen overheid, burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Rollen tussen partijen veranderen en dit heeft gevolgen voor de werkwijze en organisatie van activiteiten. Op basis van de wet of op eigen initiatief kunnen maatschappelijke organisaties besluiten via deze samenwerking een bijdrage te willen leveren aan het oplossen van deze maatschappelijke ontwikkelingen in buurt of leefomgeving.

Vaak is maatwerk is geboden, afhankelijk van locatie, soort besluit of initiatief, de kenmerken van de omgeving en aard en aantal betrokkenen. Vooral bij een grote diversiteit aan belangen en een ingewikkeld multidisciplinair vraagstuk, waarbij meerdere beleidsterreinen of bestuurslagen betrokken zijn, kan professionele begeleiding een oplossing bieden.

PIT biedt onafhankelijk procesontwerp en -begeleiding bij deze samenwerking met diverse partijen met uiteenlopende belangen. Wij zetten een helder en transparant traject uit met als doel de samenwerking te optimaliseren en de besluitvorming zo soepel mogelijk te laten verlopen.