Diensten

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet vraagt om een integrale en samenhangende manier van werken en vroegtijdige participatie door alle betrokkenen zoals overheden, ondernemers, bewoners en maatschappelijke organisaties.

Lees meer

Participatie

De opgaven op het gebied van de energietransitie en verduurzaming van de leefomgeving vragen een andere manier van werken waarbij betrokken partijen aan de voorkant van het proces worden meegenomen in het meedenken en participeren op zoek naar oplossingen.

Lees meer

Inspraak

Ruimtelijke plannen kunnen grote gevolgen hebben voor onze woon, werk en leefomgeving. Tijdens de ontwikkeling van plannen en projecten door de overheid zijn er meerdere momenten dat men zijn zorgen en suggesties kan inbrengen op het voorgenomen besluit. Via inspraak bij overheid en politiek.

Lees meer

Conflictbemiddeling

De samenwerking tussen diverse partijen met uiteenlopende belangen is een dynamisch proces. Onduidelijkheden of tegenstrijdigheden in de verschillende standpunten, belangen, doelen of taken kunnen de samenwerking immers vertragen of onder druk zetten.

Lees meer