Burger(s) initiatieven

Ik heb een plan. Hoe zorg ik dat ik mijn initiatief voet aan de grond krijgt bij de gemeente?

Lokale energieprojecten door bewoners, burgerinitiatieven ter vergroening van de buurt, verduurzaming van woningen en gebouwen door scholen, (sport)verenigingen, right to challenge en andere vormen van burgerinitiatieven en – participatie.

Voorbeelden van particuliere initiatieven om lokale vraagstukken in hun wijk of dorp gezamenlijk aan te pakken. Op deze manier leveren zij een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van hun woon- of leefomgeving. In samenwerking met andere betrokkenen als overheid, ondernemers en/of andere belanghebbenden.

Belangrijk is dat deze samenwerking in een vroeg stadium wordt gestart. Vaak is maatwerk geboden bij deze samenwerking, afhankelijk van locatie, soort besluit of initiatief, de kenmerken van de omgeving en aard en aantal betrokkenen.

PIT biedt onafhankelijk procesontwerp en -begeleiding bij deze samenwerking met diverse partijen met uiteenlopende belangen. Wij zetten een helder en transparant traject uit met als doel de samenwerking te optimaliseren en de besluitvorming zo soepel mogelijk te laten verlopen.