Nemo solus satis sapit: ‘Niemand weet in zijn eentje genoeg’

(citaat van Plautus)

Isabelle van Milligen-Wijga

jurist en MfN mediator

Als beleidsmaker en jurist bij de Rijksoverheid heb ik ruime werkervaring opgedaan met het opstellen van beleid en het coördineren van de standpunten en belangen van de Overheid, de Politiek, het Bedrijfsleven en de Maatschappij. Ik heb ervaring met de diversiteit van overleg op nationaal en Europees niveau, met koepelorganisaties en burgerparticipatie.

Als mediator vind ik belangrijk het leggen van verbinding tussen de stakeholders, vertrouwen opbouwen en openheid. Maatschappelijke vraagstukken zullen in toenemende mate een resultaat zijn van een gezamenlijk optreden van betrokkenen met waardering voor elkaars belangen. In dit proces streven wij er naar om zorgvuldig, doelmatig en met respect naar een resultaat toe te werken.

Arja de Waal 

bouwkundige en MfN mediator 

In de rol van projectleider en adviseur zorg ik voor verbinding met de verschillende stakeholders om een integrale aanpak te bereiken. Opgeleid als bouwkundige heb ik geleerd vanuit een praktische aanpak oplossingsgericht te werken. Ik ben werkzaam binnen het publieke domein en richt mij daarbij voornamelijk op duurzaamheid en klimaatadaptatie. De energie- en warmtetransitie zijn daarbij belangrijke onderwerpen die veel vragen oproepen op verschillende niveaus en met verschillende stakeholders. 

Ik ben een open persoonlijkheid die het belangrijk vindt om vanuit vertrouwen met partijen te werken. Een veilige omgeving en oog en oor voor elkaar is daarvoor een belangrijke basis. In mijn werk mag een gepaste dosis humor niet ontbreken.

Jeannette Kluit

bestuurskundige en procesbegeleider

Mijn kennis van het organiseren van interactieve processen bij ruimtelijke ontwikkelingen en het wonen en mijn jarenlange ervaring met het werken bij en met overheden maken dat ik de zo belangrijke verbinding kan leggen tussen burger, maatschappelijke organisaties en overheid. Met mijn inzicht in het openbaar bestuur en mijn politieke sensitiviteit kan ik mij goed verplaatsen in de diverse rollen van burger, ambtenaar, ontwikkelaar en bestuurder.
Ik kan als Haarlemmerolie dienen tussen de diverse werelden en toewerken naar een samenwerking waarbij de partijen zich bewust worden van elkaars belangen en zin krijgen samen het gemeenschappelijk doel te realiseren. Acteren op het snijvlak van overheid, markt en samenleving, daar ligt mijn kracht.